Tandemhopp (info)


Vi er i gang med tandemhopping i 2020! Les mer under

Gleden av et fritt fall!

Hopp tandem fra 2790,- 

Vil du finne ut mer om det å hoppe fallskjerm? Kanskje du tenker på å gå kurs? Eller hva med å gi et tandemhopp i gave.

Å hoppe tandem, er en fin måte å prøve fallskjermhopping på. Som tandemelev har du muligheten til å ta dine første skritt mot frittfall på en kontrollert måte, trygt fastspent til en erfaren og spesialutdannet fallskjerminstruktør!

Tandemhopping er en aktivitet som gjør fallskjermhopping tilgjengelig for de fleste, uten at man behøver å legge ned så mye tid og ressurser.

Hvert år gjennomfører Oslo Fallskjermklubb mer enn 600 tandemhopp med elever i alderen 16 til 100 år. Vi hopper fra fly og utsprangshøyde er normalt 12.500 fot eller ca. 4000 meter.

Frittfalltid er 40-45 sekunder i ca. 200 km/t. Turen under fallskjermen varer i 5–6 minutter med en fantastisk utsikt.

Vi har noen av Norges mest erfarne tandeminstruktører med mange tusen hopp.

Betaling og bestilling

Vet du når du skal hoppe kan du gå hit og samtidig betale via paypal. Har du ikke mulighet til å betale via Paypal kan det betales til bankkonto 7874.05.34105. Husk å merk betalingen med navn og tidspunkt for hoppet.

Skal du bestille/betale gavekort gjøres dette her.

Skal du booke et hopp med gavekort gjøres det her, husk å velg gavekort i menyen «Vennligst velg type tandem» og skriv inn gavekort nr.

Priser

Normalpris (alle dager unntatt hverdager mai og juni)
Tandemhopp: kr. 3290,–
Tandemhopp inkl. video og bilder: kr. 4280,–

Tandemhopp hverdager mai & juni*: kr. 2 790,–
Tandemhopp hverdager mai & juni* inkl. video og bilder: kr. 3 540,–

*Kan kun benyttes hverdager i mai og juni – skal det benyttes noen annen dag må det betales mellomlegg til normal pris

Når hopper vi?

Oversikt over når vi hopper finner du her

Husk å sjekke værvarsel for dagen før dere drar hjemmefra den dagen dere skal hoppe. Dette i tilfelle dårlig vær, holding pga. annen aktivitet i luftrommet eller evt. annet uforutsett.

Krav
  • Du må være minst 16 år gammel, og dersom du er under 18 år må du ha skriftlig tillatelse fra begge foreldre/foresatte.
  • Hvis du er du over 70 år må du ha en bekreftelse fra lege som du fremviser før hopping
  • Du må ha normalt god helse. Se egenerklæring nedenfor* som du må signere på, dersom du ikke kan signere med god samvittighet her må du ta en egen legesjekk.
  • Du kan ikke veie mer enn 95 kg og ikke være høyere enn 2 meter.
  • Du kan ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler (nulltoleranse).
  • Dersom du gir et tandemhopp i gave, så må den som mottar gaven vite om dette minimum 48 timer før hoppet skal utføres. Årsaken til dette, er at han/hun skal få tid til å tenke seg om for å finne ut om dette er noe han/hun ønsker å gjennomføre.
*Egenærklæring helsetilstand:

«Jeg erklærer at jeg er fysisk normal og at jeg ikke lider av eller har vært under behandling for hjertefeil eller nyresykdom, langvarig sykdom som har gitt varige mén, sukkersyke, epilepsi, besvimelsesanfall eller kramper, nervøse lidelser, nyresykdom, høyt eller lavt blodtrykk. (Ved tvilstilfelle om medisinsk godkjennelse skal lege konsulteres og F/NLFs legeundersøkelsesskjema fylles ut). Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til fallskjermhopping og jeg har gjort en selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen.»

Dersom du er i tvil om du oppfyller kravene for å hoppe, ber vi deg kontakte klubben i god tid før hoppet gjennomføres.

For ofte stile spørsmål om tandemhopp – klikk her.

Refusjon

Ved booking av tandemhopp skal hoppet normalt gjennomføres den datoen det er booket. Hvis værforhold ikke tillater hopping den aktuelle datoen, så flyttes hoppet til en annen dato den samme sesongen (ny dato bestemmes av tandemeleven).

Ved gjentatte forsøk på å få gjennomført hoppet den aktuelle sesongen, så kan hoppet flyttes til neste sesong, uten tillegg i pris. Ytterligere flytting av hopp til senere sesong kan etter avtale gjøres mot tillegg i pris.

Normalt er det ingen refusjon av innbetalt beløp for tandem. Dersom det allikevel skulle være aktuelt beholder klubben kr. 500 i adm.gebyr. 

COVID-19:

Det gjøres tiltak i forbindelse med utføring av tandemhopping under Covid-19. Følgelig gjelder for tandemelever:

-Tandemelev skal være frisk og ikke være i moderat/høy risikogruppe, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

-Tandemelev oppfordres til å medbringe egne hansker og klær for å hoppe i (NB! Informer elevene om at klærne må tåle å bli litt tilsmusset)

-Det frarådes å medbringe tilskuere utover evt. familiemedlemmer. De som er med tandemeleven henvises til eget område på feltet under hele besøket.

-Egenerklæring skal fylles ut dagen(e) man er på hoppfeltet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsHx2CUl0yi8zIPaDlXoyWXL_6of2PGFNfsSAp3PBHNeBo0w/viewform