Økonomiansvarlig i Oslo Fallskjermklubb

Arbeidsgiver: Oslo Fallskjermklubb

Stillingstittel: Økonomiansvarlig

Frist: 15.07.2022

Ansettelsesform: Fast

Samspill mellom økonomi, mennesker og fallskjermhopping

Som økonomisjef i Oslo Fallskjermklubb får du en sentral rolle i den daglige driften og den videre utviklingen av klubben, og du vil være en del av ledergruppa. Det er viktig for oss at du støtter, utfordrer og jobber proaktivt for å støtte driften. 

Du vil ha ansvaret for å lede, drifte og videreutvikle økonomifunksjonen. 

Dette innebærer:

 • Betale regninger.
 • Føre regnskap.
 • Utarbeide og følge budsjett.
 • Ha kontroll på likviditet.
 • Sikre lønnsomhetsanalyser.
 • Ha en rådgivende rolle overfor styret og daglig leder.
 • Følge opp deler av den daglige administrative driften i fallskjermsesongen.
 • Søke om midler og støtte på vegne av idrettslaget.
 • Sende inn søknader og rapporter til NLF.

Ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn

 • Økonomisk utdannelse, gjerne innen regnskap, finans eller bedriftsøkonomi.
 • Evne til å kombinere det strategiske med det operasjonelle innen regnskap og finans.
 • God systemforståelse og evne til å se forbedrings- og effektiviseringstiltak i prosesser.
 • Jobbe selvstendig, samtidig som du er samarbeidsfokusert og bygger gode relasjoner rundt deg.
 • Ha kjennskap til drift av hoppfelt for fallskjermhopping (eller annen type idrettslag).
 • Fordel med norsk fallskjermlisens, gjerne med instruktør sertifisering eller med motivasjon til å ta ut instruktør papirer.
 • Personlige egenskaper blir vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Liker kontroll og struktur.
 • Er systematisk og selvgående.
 • Har god evne til å lytte og skape gode relasjoner.
 • Du er klar over egne styrker og svakheter, og du søker ny læring og utvikling.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø med godt humør.

Om stillingen

Arbeidstiden er sesongbasert, og det forventes mye fysisk tilstedeværelse i fulldriftsperioden. Fallskjermsesongen varer fra slutten av april til midten av september. I sesong vil arbeidssted hovedsakelig være på hoppfeltet på Østre Æra Flyplass. Det er i dag to fast ansatte, samt at det i fallskjermsesongen er flere stabsarbeidere og en instruktørstab.

Stillingen inngår i ledergruppa sammen med daglig leder. Siden det per i dag er kun to fast ansatte blir det et tett samarbeid med daglig leder. Flere av arbeidsoppgavene i ledergruppa vil være noe overlappende, og ansvaret for den daglige driften av klubben fordeles på de faste ansatte. Det vil i tillegg tilkomme ad-hoc-oppgaver som naturlig hører til driften av klubben. 

Vi kan tilby

 • Faglig utfordringer og personlig vekst.
 • Variabel og fleksibel arbeidshverdag.
 • Internasjonalt miljø med gjensidig høye forventninger og godt arbeidsmiljø.
 • Stillingen er preget av sesongvariasjoner, som vil være variert og ubekvem arbeidstid i sesong, med mulighet for mer fleksibel arbeidstid utenfor sesong.
 • Mulighet til å hoppe fallskjerm i løpet av arbeidsdagen.
 • Ansattepris på hopp.
 • Lønn etter avtale.

Om arbeidsgiveren

Oslo Fallskjermklubb er en idrettsklubb som driver med utdanning av fallskjermhoppere. I 2021 utdannet klubben mer enn 100 nye fallskjermhoppere og det ble gjennomført over 900 tandemhopp. 

Oslo Fallskjermklubb ble stiftet i 1969 og holdt til like utenfor Oslo. På grunn av økt flytrafikk på 80-tallet ble det utfordrende for fallskjermhoppere å dele luftrommet med den økte flytrafikken. Klubben flyttet derfor sin hoppaktivitet til Østre Æra i Åmot kommune hvor Norges Luftsportsforbund bygde opp flyplass og grunnla Rikssenter for Fallskjermidrett. 

Oslo Fallskjermklubbs mål er å øke medlemsmassen, opprettholde og videreutvikle en god kultur, opprettholde og øke en høy kompetanse, inkludere alle, samt å spre glede.

Passer dette for deg? Vil du ha mer informasjon? Ta kontakt med styret i Oslo Fallskjermklubb: styret@fallskjerm.no.

Sektor: Privat

Sted: Østre Æra Flyplass, Rikssenter for Fallskjermidrett, Østre Jernskallen 215, 2460 Osen

Bransje: Idrett, Ideelle organisasjoner

Stillingsfunksjon: Økonomi og regnskap / Controller, Økonomi og regnskap, Økonomistyring og budsjettering

Nøkkelord

Økonomi og finans, Virksomhetsstyring, Finansiell kommunikasjon, Budsjettkontroll

nb_NO