Om hoppfeltet 

 

Rikssenter for fallskjermidrett

Østre Æra flyplass er Rikssenteret for fallskjermidrett, eies av Norges luftsportsforbund, fallskjermseksjon (F/NLF).

Oslo fallskjermklubb har leid og driftet senteret for F/NLF siden 1991. Det arrangeres hopping på Rikssenteret hver dag fra månedskiftet april/mai til begynnelsen av september. 

Rikssenteret for fallskjermidrett ligger på sprengsteinsdeponiet som ble etablert av Hedmark kraftselskap under utbygging av rørgate mellom Osensjøen og Renaelva på begynnelsen av 80–tallet.

Omkringliggende områder består i hovedsak myr med bartrær vegetasjon med islett av vier og bjørk.

Området avgrenses av Bjørbekken i vest og Jøssåsen i øst. F/NLF har i avtalen med Åmot kommune ingen restriksjoner på aktiviteten verken på tid av døgnet eller året.

Anlegget består av flystripe med tilhørende sikkerhetssone, hangar, landingsområde for fallskjerm, undervisningsbygg, overnattingsbygg, område for campingvogner, parkering og annet vegareal.

Flystripen

Flystripen er 600 m lang og 10 meter bred med snuplass i nord og sør. Dekket er asfalt med 2 m gruslagt skulder. Mellom flystripen og hangar er det asfaltert dekke for oppstilling av fly. Øvrig flyplassinfo kan finnes her.

Landingsområdet

Nord for hangaren og vest for flystripa er satt av til landingsområde for fallskjerm, 14daa. Området er flatt og gresskledd og i hht. FNLF,s håndbok for fallskjermhopping.

Hangar

Det meste av Hangarens 910 m2 blir brukt til pakking av fallskjermutstyr. I tillegg finnes det kontorlokaler for Norges luftsportsforbund og Oslo fallskjermklubb samt butikklokaler, kiosk og lager. Om vinteren blir den brukt til lagring av campingvogner og småfly.

Overnattingsbygget

Overnattingsbygget på 260m2 over 1 etg. har 44 sengeplasser fordelt på 11 rom. Hvert rom inneholder 4 senger og garderobeskap. I tillegg er der ett rom til lager av sengetøy og utstyr knyttet til driften. Det er ikke innlagt vann i overnattingsbygg og gjestene er henvist til sanitæranlegget i undervisningsbygget. Bygget har brannvarslingsanlegg som er knyttet opp mot anlegget i undervisningsbygget.

Undervisningsbygget

Undervisningsbygget har 512 m2 grunnflate. Her finnes sanitæranlegg, badstu, tekniskrom, vaskerom, kjøkken og peisestue. Det er her også et stort rom for utdanning. Det er montert brannvarslingsanlegg.
Kjøkkenet i undervisningsbygget er et felleskjøkken for alle på hoppfeltet og kan benyttes mot at man rydder etter seg. Det samme gjelder gassgrillene rett utenfor.

Campingområdet

Området i sør mellom flystripe og adkomstvei er benyttet til campingvogner. I dag er det ca 100 campingvogner plassert rundt 4 innkjøringer. Det er strømuttak til 96 vogner og uttak av vann i campingområdet. Alle campingvognene inneholder brannvarslere.

EL-bil ladestasjoner

Det er etablert fire ladestasjoner på hoppfeltet. Disse er tiltenkt alle som kommer til hoppfeltet. Har du planer om å lade mye kan du registrere deg for en gunstigere pris. 

Hvordan komme seg til Østre Æra

Østre Æra ligger langs riksvei 215 mellom Rena og Osensjøen ca.2,5 timers kjøring fra Oslo sentrum.
I banneret nederst på siden ligger det link til Google Maps.

Rent idrettslag

Oslo Fallskjermklubb er sertifisert som rent idrettslag. Se http://rentidrettslag.no. Se også http://www.antidoping.no  hvor alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.

nb_NO