Kurstyper og påmelding

 

En opplevelse for livet!

Gleden av et fritt fall!

 

Accelerated Freefall Course (AFF-kurs) 

Et AFF-kurs består av et detaljert grunnkurs og 7 hopp der man må ha ett godkjent hopp per nivå for å gå videre til neste nivå. Gjennom kurset bor elevene på hoppfeltet i en uke.

Kurspris: NOK 17 990,-

Kurspris inkluderer:

 • Grunnkurs (teori og praktisk trening)
 • 7 AFF hopp (ett hopp på hvert nivå 1-7)
 • 2 hopp med video
 • Alt nødvendig utstyr
 • Pakkekurs
 • A-sertifikatkurs
 • 7 netter på Bunkhouse 

*Obligatorisk ulykkesforsikring og Medlemskap F/NLF vil komme i tillegg – dette registreres og betales gjennom Min Idrett og må gjøres før første hopp. Pris for dette er forskjellig avhenging av medlemstype (ungdom, junior, senior).

AFF GULL

Den raskeste og billigste vei mot å bli sertifisert fallskjermhopper! AFF Gull består av 20 hopp.
Gjennom kurset bor studentene på hoppfeltet i to uker. 

Kurspris: NOK 24 490,-

Kurspris inkluderer: 

 • Grunnkurs (teori og praktisk trening)
 • 7 AFF hopp (ett hopp på hvert nivå 1-7)
 • 11 nivå 8 hopp
 • 2 utsjekkshopp med coaching
 • 2 hopp med video
 • Alt nødvendig utstyr
 • Pakkekurs
 • A-sertifikatkurs
 • 14 netter på Bunkhouse

 

*Obligatorisk ulykkesforsikring og Medlemskap F/NLF vil komme i tillegg – dette registreres og betales gjennom Min Idrett og må gjøres før første hopp. Pris for dette er forskjellig avhenging av medlemstype (ungdom, junior, senior).

Mange tar fallskjermkurs for å overvinne sin egen frykt, mens andre ser på hopping som en idrett med idrettslig utvikling.

Motivasjonene er forskjellige, men gleden med å mestre et nytt element og bryte grenser er gjennomgående for de fleste fallskjermhoppere.

I tillegg lærer du å kjenne sider ved deg selv du kanskje ikke visste om.

Med himmelen som arena er fallskjermhopping en idrett som er tilgjengelig for alle med normal helse, og hvor alle stiller med tilnærmet like forutsetninger uansett alder og kjønn.

Vi holder kurs hver uke hele sommeren. AFF–kurs er den raskeste veien for deg som ønsker å bli selvstendig fallskjermhopper.

Hvordan blir man fallskjermhopper?

Med dagens utstyr og opplæringsprogram kan så godt som alle mennesker hoppe fallskjerm. Det eneste som kreves av deg er at du er over 16 år og ikke eldre enn 60 år, ikke veier mer enn 100 kg og at du har normalt god helse. Før du kan hoppe må du gjennom et fallskjermkurs. Kurset består av et 11-13 timers bakkekurs før du gjør ditt første hopp.

Bakkekurs/Teoridel

Her lærer du om utstyret, hvordan vi skal bruke det, korrekt utsprang av fly, det frie fallet, skjermflyging og landing. Det blir lagt stor vekt på drilling av utsprang, flygestilling og nødprosedyrer. Bakkekursets varighet er ca. 11-13 timer

Konvertering fra lineutdanning

Per dags dato gjennomfører vi ikke linekurs på Østre Æra,  men vi konverterer lineelever over til AFF, uansett nivå i lineprogresjonen.

Konverteringpris : 11 000 NOK

*Overnatting på hoppfeltet pluss Medlemsskap + lisenskostnader til F/NLF kommer evt. i tillegg.

Krav

– Du må være fylt 16 år og, ikke eldre enn 60 år. Er du under 18 år må du ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller foresatte.
– Du kan ikke veie mer enn 100 kg.
– Du må ha gjennomgått en legesjekk (legeskjema kan lastes ned her).
– Du må delta og fullføre fallskjermkurs i regi av en fallskjermklubb.
– Obligatorisk ulykkesforsikring og Medlemskap må være betalt via Min Idrett før første hopp.
– Vi har 10 plasser per fallskjermkurs. Om det er færre enn 4 påmeldte på kurs er det ikke sikkert kurset blir gjennomført. Dette betyr at bookingen din for fallskjermkurs fortsatt gjelder, men at den blir flyttet til en senere dato du har mulighet til å komme. Om kurset blir kansellert, vil vi gi deg beskjed minst 7 dager før kursstart.

Pris og betaling 2024
AFF: 17990,-
AFF GULL: 24490,-
For alle kurs må minimum depositum på 4000,- betales ved påmelding for at påmeldingen skal være gyldig. Resterende beløp betales senest 4 uker før kursstart.
Mer info om priser finner du her.
F/NLF Priser 2024

Obligatorisk Ulykkesforsikring: 880,-

Oslo Fallskjermklubb: 200,-

Medlemskap F/NLF

Refusjon

Ved avbestilling

– Mer enn 1 mnd før kursstart beholdes kr.1000,–
– Mellom 1 uke og 1 mnd før kursstart beholdes depositumet på kr. 4000,–
– Mindre enn 1 uke før kursstart beholdes hele kursbeløpet minus kostnader for ikke utførte hopp etc.

Ta med utfyllt legeskjema til kursstart.

Legeskjema og andre nyttige dokumenter
finner du til høyre!

 

 

nb_NO