Registrering og dokumenter

 

 

relevante skjemaer og dokumenter

styremøte

referat 

årsmøte

protokoll og dokumenter

Dokumenter til ekstraordinært årsmøte 2022:
Dokumenter til årsmøte 2020:

Revisjonsrapport kommer.

Saksliste

Forretningsorden

Lov for Oslo Fallskjermklubb

Årsberetning 2019

Resultatregnskap 2019

Balanseregnskap 2019

Kontrollkomiteens beretning OFSK for 2019

Budsjett 2020

OFSK Organisasjonsplan

Valgkomiteens innstilling til nye verv

Styrets innstilling til valgkomitè

Årsrapport

Dokumenter til årsmøte 2017:
Dokumenter til årsmøte 2013:
Dokumenter til årsmøte 2012:
Dokumenter til ekstraordinært årsmøte 2011:
nb_NO