Informasjon vedr. Oslo Fallskjermklubb og Covid-19.

Hello beautiful people!
Som mange av dere har hørt, har Regjeringen i dag (07. april 2020) opprettholdt forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern frem til 15. juni 2020. Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges. Kort fortalt er det maks 5 personer og minimum 2 meter avstand mellom hver. Disse begrensningene er ikke kompatible med hverken fallskjermløft eller samling på Æra.

Selv om det forståelig nok er skuffende for alle at hoppsesongen blir forsinket, er prioriteringen som alltid: Safety First! Styret og daglig ledere fortsetter å utforske alternativene for sommeren. For å gi oss fleksibilitet til å komme i gang når det er først mulig, vil OFSK ennå ikke annonsere en åpningsdato for 2020. Forhåpentligvis vil tiltakene fortsette å fungere for å holde samfunnet friskt, og vi kan møte opp for å leke sammen i luften i sommer. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Våre tanker går til de helsepersonell og arbeidere som fortsetter å holde verden gående.

Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet finnes her:
https://www.helsedirektoratet.no/…/veiledning-og-anbefaling…

Mvh
Oslo Fallskjermklubb
__

As many of you have heard, the government today (7th April 2020) has upheld the ban on cultural and sporting events that do not meet the basic requirements for infection control until 15th June 2020. Sports activities are permitted when the Health Director’s distance and group recommendations are followed. In short, there is a maximum of 5 people allowed with a minimum 2 meters distance between each. These restrictions are incompatible with the aircraft ride as well as gathering at Æra.

Although it is understandably disappointing for everyone that the jump season is delayed, the priority is as always: Safety First! The board and management continue to explore the options for the summer. To give us the flexibility to get started when possible, OFSK will not yet announce a 2020 opening date. Hopefully, the government measures will continue to work to keep the community healthy, and we can meet to play together in the air this summer. Please contact us with any questions.

Our thoughts are with the health professionals and workers who continue to keep the world going.

Guidance and recommendations on sports activities can be found here:
https://www.helsedirektoratet.no/…/veiledning-og-anbefaling…

Blue skies
Oslo Fallskjermklubb

nb_NO