Hei!
Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Fallskjermklubb.
Årsmøtet avholdes den 19.mars kl. 1900 på Scotsman i Karl Johans gate 17.
Saker som medlemmer ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet (frist innen tirsdag 5.mars) til formann@fallskjerm.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.fallskjerm.no.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Eventet oppdateres på facebook

Det vil bli avholdt et instruktørmøte for klubbens instruktører i forkant av årsmøtet, kl.1730.

Mvh
Styret
Oslo Fallskjermklubb

nb_NO