Hei!
Styret viser til tidligere publisert innkalling til årsmøte i Oslo Fallskjermklubb.
Årsmøtet avholdes den 22.mars kl. 1900 på Scotsman i Karl Johans gate 17.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Mvh
Styret
Oslo Fallskjermklubb

Saksdokumenter:

Saksliste årsmøte 2016
Årsrapport med regnskap 2016
Oslo Fallskjermklubb_revisjonsberetning 2016
Budsjett 2017
Årsberetning 2016
Valgkomiteens innstilling 2017
Kontrollkomiteens rapport for 2016

nb_NO