AFF Nivå 1-7


AFF NIVÅ 1, Kroppskontroll

Antall instruktører: 2
Assistanse fra instruktører: Holder grep i eleven i utsprang, hele frittfallet og til
fallskjermen åpner.
Utsprangshøyde: 12 500 fot (4 000 meter) over bakken
Trekkhøyde 5 500 fot (1 800 meter) over bakken
Tid i fritt fall: 45 sekunder
Tid i fallskjerm: Ca. 4 minutter
Se video

AFF NIVÅ 2, Kropppskontroll +

Antall instruktører: 2
Assistanse fra instruktører: Holder grep i eleven i utsprang, hele frittfallet og til
fallskjermen åpner
Utsprangshøyde: 12 500 fot (4 000 meter) over bakken
Trekkhøyde: 5 500 fot (1 800 meter) over bakken
Tid i fritt fall: 45 sekunder
Tid i fallskjerm: Ca. 4 minutter

AFF NIVÅ 3, Selvstendighetshoppet

Antall instruktører: 2
Assistanse fra instruktører: Holder grep i eleven i utsprang og første del av
frittfallet. Deretter kun ved behov.
Utsprangshøyde: 12 500 fot (4 000 meter) over bakken
Trekkhøyde: 5 500 fot (1 800 meter) over bakken
Tid i fritt fall: 45 sekunder
Tid i fallskjerm: Ca. 4 minutter

AFF NIVÅ 4, 90 grader sving og foroverbevegelse

Antall instruktører: 1
Assistanse fra instruktør: Holder grep i eleven i
utsprang og første del av frittfallet. Deretter kun ved behov.
Utsprangshøyde: 12 500 fot (4 000 meter) over bakken
Trekkhøyde: 5 000 fot (1 600 meter) over bakken
Tid i fritt fall: 50 sekunder
Tid i fallskjerm: Ca. 3 minutter

AFF NIVÅ 5, 360 grader sving og foroverbevegelse
Antall instruktører: 1
Assistanse fra instruktør: Holder grep i eleven i utsprang og første del av frittfallet.
Deretter kun ved behov.
Utsprangshøyde: 12 500 fot (4 000 meter) over bakken
Trekkhøyde: 5 000 fot (1 600 meter) over bakken
Tid i fritt fall: 50 sekunder
Tid i fallskjerm: Ca. 3 minutter
AFF NIVÅ 6, Single exit (uassistert utsprang)

Antall instruktører: 1
Assistanse fra instruktør: Ingen grep i utsprang eller frittfall, kun grepsassistense ved behov.
Utsprangshøyde: 12 500 fot (4 000 meter) over bakken
Trekkhøyde: 5 000 fot (1 600 meter) over bakken
Tid i fritt fall: 50 sekunder
Tid i fallskjerm: Ca. 3 minutter

AFF NIVÅ 7, Solohoppet

Antall instruktører: 1
Assistanse fra instruktør: Ingen grep i utsprang eller frittfall, kun grepsassistense ved behov.
Utsprangshøyde: 12 500 fot (4 000 meter) over bakken
Trekkhøyde: 4 000 fot (1 600 meter) over bakken
Tid i fritt fall: 50 sekunder
Tid i fallskjerm: Ca. 3 minutter

AFF NIVÅ 8

Antall instruktører: 0
Assistanse fra instruktør: Fallskjermelever på dette nivået er klarert til å gjennomføre solo
frittfallhopp uten frittfall assistanse fra instruktører
Utsprangshøyde: 11 hopp fra 12 500 fot inkl. to utsjekkshopp med instruktør samt to fra 3 500 fot
Trekkhøyde: Hhv 4 000 fot (1 300 meter) og 3 500 fot (1 100 meter) over bakken
Tid i fritt fall: Hhv. 50 sekunder ved utsprang fra 12 500fot og maks 5 sekunder ved
utsprang fra 3 500 fot
Tid i fallskjerm: Ca. 3 minutter

Har du spørsmål til AFF kurs? Kontakt oss!

nb_NO