INSTRUKTØRMØTE 15 April 2015

Det blir avholdt instruktørmøte i forbindelse med årsmøtet.
Sted: The Scotsman, Karl Johans gate 17
Når: 15. April klokka 18:30 (timen før årsmøtet)

Alle instruktører I OFSK bør møte. Går du med tanker om å ta ut I-3 i løpet av sesongen er det også fint om du møter.

Agenda:

  • Nytt fra fagseminaret (inkl tracking, rapportering osv…)
  • Regler for A-lisens
  • Disp på skjermstørrelser
  • Nye instruktører
  • Sikkerhetsspørsmål generelt
  • Annet?

Er det ting DU mener bør tas opp, send en mail til jarl@fallskjerm.no.