Elevansvarlig i Oslo Fallskjermklubb

Arbeidsgiver: Oslo Fallskjermklubb

Stillingstittel: Student POC

Frist: 01.09.2022

Ansettelsesform: Fast

Som elevansvarlig i Oslo Fallskjermklubb får du en sentral rolle i den daglige driften og den videre utviklingen av klubben, og du vil være en del av ledergruppa. Det er viktig for oss at du støtter, utfordrer og jobber proaktivt for å støtte driften. 

Du vil ha ansvaret for elevkommunikasjonen i klubben.

Dette innebærer:

 • Følge opp elevene.
 • Se til at elevene trives under kursoppholdet
 • Følge opp kursinstruktør før og under elevkursene
 • Sende ut kursinformasjon til påmeldte deltakere
 • Følge opp elevene under og etter kursuka

Andre arbeidsoppgaver kan også være: 

 • Hjelpe til med forefallende arbeidsoppgaver
 • Svare på e-post og telefon
 • Støtte Hovedinstruktør og bistå HI med sine arbeidsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn

 • Du motiveres av å jobbe operativt med utvikling av mennesker og har et ønske om å bli kjent med hver enkelt, se dem vokse og hjelpe dem med å utvikle seg i sporten
 • Du ser helheten i klubben og forstår viktigheten av alle leddene i hoppfeltdriften
 • Du er pedagogisk anlagt og behandler mennesker med respekt
 • Positiv, tilpasningsdyktig og utadvendt
 • God systemforståelse og evne til å se forbedrings- og effektiviseringstiltak.
 • Jobbe selvstendig, samtidig som du er samarbeidsfokusert og bygger gode relasjoner rundt deg.
 • Ha kjennskap til drift av hoppfelt for fallskjermhopping (eller annen type idrettslag)
 • Fordel med norsk fallskjermlisens, gjerne med instruktørsertifisering eller med motivasjon til å ta ut instruktørpapirer
 • Gode evner til å styre egen arbeidshverdag
 • Personlige egenskaper blir vektlagt

Personlige egenskaper

 • Ser det beste i mennesker
 • Samarbeidsvillig og et ønske om å inspirere andre
 • Er systematisk og selvgående
 • Har god evne til å lytte og skape gode relasjoner
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø med godt humør

Om stillingen

Arbeidstiden er sesongbasert, og det forventes mye fysisk tilstedeværelse i fulldriftsperioden. Fallskjermsesongen varer fra slutten av april til midten av september. I sesong vil arbeidssted hovedsakelig være på hoppfeltet på Østre Æra Flyplass. Det er i dag to fast ansatte, samt at det i fallskjermsesongen er flere stabsarbeidere samt instruktørstab.

Stillingen inngår i ledergruppa sammen med daglig leder. Siden det per i dag er kun to fast ansatte blir det et tett samarbeid med daglig leder. Flere av arbeidsoppgavene i ledergruppa vil være noe overlappende, og ansvaret for den daglige driften av klubben fordeles på de faste ansatte. Det vil i tillegg tilkomme ad-hoc-oppgaver som naturlig hører til driften av klubben. 

Vi kan tilby

 • Faglig utfordringer og personlig vekst.
 • Variabel og fleksibel arbeidshverdag.
 • Internasjonalt miljø med gjensidig høye forventninger og godt arbeidsmiljø.
 • Stillingen er preget av sesongvariasjoner, som vil være variert og ubekvem arbeidstid i sesong, med mulighet for mer fleksibel arbeidstid utenfor sesong.
 • Mulighet til å hoppe fallskjerm i løpet av arbeidsdagen.
 • Ansattepris på hopp.
 • Lønn etter avtale.

Om arbeidsgiveren

Oslo Fallskjermklubb er en idrettsklubb som driver med utdanning av fallskjermhoppere. I 2021 utdannet klubben mer enn 100 nye fallskjermhoppere og det ble gjennomført over 900 tandemhopp. 

Oslo Fallskjermklubb ble stiftet i 1969 og holdt til like utenfor Oslo. På grunn av økt flytrafikk på 80-tallet ble det utfordrende for fallskjermhoppere å dele luftrommet med den økte flytrafikken. Klubben flyttet derfor sin hoppaktivitet til Østre Æra i Åmot kommune hvor Norges Luftsportsforbund bygde opp flyplass og grunnla Rikssenter for Fallskjermidrett. 

Oslo Fallskjermklubbs mål er å øke medlemsmassen, opprettholde og videreutvikle en god kultur, opprettholde og øke en høy kompetanse, inkludere alle, samt å spre glede.

Passer dette for deg? Vil du ha mer informasjon? Ta kontakt med styret i Oslo Fallskjermklubb: styret@fallskjerm.no

Sektor: Privat

Sted: Østre Æra Flyplass, Rikssenter for Fallskjermidrett, Østre Jernskallen 215, 2460 Osen

Bransje: Idrett, Ideelle organisasjoner

Stillingsfunksjon: Elevansvarlig, kursansvarlig

Elevene er fremtiden!
en_US