Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Fallskjermklubb iht. lovnorm for idrettslag paragraf 13. 

Dato, tidspunkt: 10. mars 2022, kl. 18.15 

Møteform: Digitalt på TEAMS (LINK under)

Årsmøte 2022 vil bli gjennomført digitalt, på Microsoft Teams. Det vil være behov for å ha kontroll på at deltakerne er stemmeberettiget så alle må derfor følge konferanselink og fylle inn navn for å delta på møtet: Click here to join the meeting

Innkommende saker må sendes til styret senest to uker før årsmøtet til styret@fallskjerm.no – innen 24. februar 2022. 

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent, tellekorps, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsberetning
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand samt revisors beretning
 6. Behandle Kontrollkomiteens rapport
 7. Behandle HI-rapport
 8. Behandle innkommende forslag og saker 
 9. Vedta idrettslagets budsjett
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
 11. Valg

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: https://www.fallskjerm.no/nb/dokumenter/

For å ha stemmerett under årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt sitt medlemskap for 2022. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8. 

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Styret i Oslo Fallskjermklubb

en_US