Kurstyper og betaling


En opplevelse for livet!

The joy of one free fall!

Bli en del av oss

Mange tar fallskjermkurs for å overvinne sin egen frykt, mens andre ser på hopping som en idrett med idrettslig utvikling.

Motivasjonene er forskjellige, men gleden med å mestre et nytt element og bryte grenser er gjennomgående for de fleste fallskjermhoppere.

I tillegg lærer du å kjenne sider ved deg selv du kanskje ikke visste om.

Med himmelen som arena er fallskjermhopping en idrett som er tilgjengelig for alle med normal helse, og hvor alle stiller med tilnærmet like forutsetninger uansett alder og kjønn.

Vi holder kurs hver uke hele sommeren. AFF–kurs er den raskeste veien for deg som ønsker å bli selvstendig fallskjermhopper.

Hvordan blir man fallskjermhopper?

Med dagens utstyr og opplæringsprogram kan så godt som alle mennesker hoppe fallskjerm. Det eneste som kreves av deg er at du er over 16 år og ikke eldre enn 60 år, ikke veier mer enn 100 kg og at du har normalt god helse. Før du kan hoppe må du gjennom et fallskjermkurs. Kurset består av et 12-14 timers bakkekurs før du gjør ditt første hopp.

Bakkekurs/Teoridel

Her lærer du om utstyret, hvordan vi skal bruke det, korrekt utsprang av fly, det frie fallet, skjermflyging og landing. Det blir lagt stor vekt på drilling av utsprang, flygestilling og nødprosedyrer. Bakkekursets varighet er ca. 12-14 timer

AFF-FJC (6490,-)*

AFF–FJC (First Jump Course) er et kurs for deg som ønsker å gjøre et selvstendig fallskjermhopp. Du følger et vanlig bakkekurs for AFF–kurs da du trenger de samme ferdighetene, men inkludert i prisen er det kun ett hopp. Dersom du etter det første hoppet ønsker å fortsette utdanningen, er du selvfølgelig velkommen til å fortsette progresjonen fram mot A–lisens. Prisen for AFF–FJC er kr. 6490,–. Om du ønsker å gå videre i progresjonen koster hopp på nivå 2 og 3 kr. 1850,– pr.stk. og hopp på nivå 4–7 kr. 1350,– pr.stk.
Video på hoppet er ikke inkludert i prisen.

*Medlemskap vil komme i tillegg – dette registreres og betales gjennom Min Idrett og må gjøres før første hopp. Pris for dette er forskjellig avhenging av medlemstype (ungdom, junior, senior).

Konvertering fra lineutdanning

Per dags dato gjennomfører vi ikke linekurs på Østre Æra,  men vi konverterer lineelever over til AFF, uansett nivå i lineprogresjonen. Priser: Dersom du følger et vanlig kurs: Konverteringsavgift kr. 1 500,-. Konverteringsavgift utenom dette kr. 3 000. I tillegg for nivå 1-7 kr. 9000,- inklusive innregistreringsavgift for hele sesongen. Medlemsskap + lisenskostnader til F/NLF kommer evt. i tillegg.

Krav

– Du må være fylt 16 år og, ikke eldre enn 60 år. Er du under 18 år må du ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller foresatte.
– Du kan ikke veie mer enn 100 kg
– Du må ha gjennomgått en legesjekk (legeskjema kan lastes ned her)
– Du må delta og fullføre fallskjermkurs i regi av en fallskjermklubb
– Medlemskap må være betalt via Min Idrett før første hopp

Betaling
For alle kurs må minimum depositum på kr 4000,- betales ved påmelding for at påmeldingen skal være gyldig. Resterende beløp betales senest 4 uker før kursstart.

Betaling via bank:

Konto: 7874.05.34091 Oslo FSK, Pb. 5906 Maj, 0308 Oslo
Husk å merke innbetalingen med navn og hva du betaler for.

Betaling via Paypal

Ved avbestilling

– Mer enn 1 mnd før kursstart beholdes kr.1000,–
– Mellom 1 uke og 1 mnd før kursstart beholdes depositumet på kr. 4000,–
– Mindre enn 1 uke før kursstart beholdes hele kursbeløpet minus kostnader for ikke utførte hopp etc.

Alternativt kan du betale til vår konto nr. 7874 05 34091. Husk å merke innbetalingen med navn og hva du betaler for.

Ta med kvittering for betaling, samt utfyllt legeskjema til kursstart. Legeskjemaet finner du her.

 

 

en_US