Monthly Archives : mars 2017

Årsmøte 2016

On mars 13, 2017, Posted by , In Uncategorized, With No Comments

Hei! Styret viser til tidligere publisert innkalling til årsmøte i Oslo Fallskjermklubb. Årsmøtet avholdes den 22.mars kl. 1900 på Scotsman i Karl Johans gate 17. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15…